Τι δείχνει έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το ηλεκτρονικό εμπόριο

banner-google-news

Τα αποτελέσματα της κλαδικής έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, δείχνουν ότι οι ηλεκτρονικοί καταναλωτές είναι ευχαριστημένοι από τη συνολική εμπειρία τους, όπως δηλώνει το 95% των ερωτηθέντων καταναλωτών, δεδομένου και ότι φαινόμενα εξαπάτησης δεν εμφανίζονται συχνά στην πράξη.

Από την έρευνα διαφαίνεται ωστόσο σειρά ανασταλτικών παραγόντων για την ανάπτυξη του κλάδου, τόσο από την πλευρά των καταναλωτών, όσο και από εκείνη των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας που δημοσιοποίησε η Επιτροπή, βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών συνιστούν μεταξύ άλλων τα μεταφορικά έξοδα, οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων, η ανησυχία για ενδεχόμενη εξαπάτηση και η απουσία επιλογής πληρωμής με αντικαταβολή.

shutterstock_737685913

Προκύπτει επίσης ότι οι καταναλωτές είναι πιο απαιτητικοί απέναντι στα χαρακτηριστικά που αναμένουν να πληρούν τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα σε σχέση με τα αλλοδαπής έδρας, αλλά τείνουν να προτιμούν τα πρώτα με γνώμονα την ενίσχυση των ελληνικών καταστημάτων.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων τα βασικά εμπόδια είναι:
— Το υψηλό κόστος δημιουργίας, λειτουργίας και προώθησης, το οποίο επηρεάζει περισσότερο τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.
— Δυσχέρεια πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση για τη δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
— Έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων σχεδιασμού και οργάνωσης.
— Σειρά υποχρεώσεων και γραφειοκρατικών διαδικασιών.
— Δυσκολία έως και πλήρης αδυναμία πρόσβασης των επιχειρήσεων σε δεδομένα, η οποία δεν τους επιτρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των καταναλωτών, τις συναλλακτικές τους συνήθειες και προτιμήσεις.
— Κόστος χρήσης υπηρεσιών πληρωμών, ιδίως το κόστος προμήθειας του τεχνικού εξοπλισμού (POS) και οι υψηλές χρεώσεις των τραπεζών για ηλεκτρονικές συναλλαγές, το οποίο επηρεάζει περισσότερο τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.