Το σχέδιο της ΕΕ για εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων θα αυξήσει την τιμή του πετρελαίου, σύμφωνα με μελέτη

banner-google-news

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου τουλάχιστον 55% έως το 2023 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος,  μία από τις πολιτικές που εφαρμόζονται είναι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων (ΕTS), το οποίο αναγκάζει όσους ρυπαίνουν να αγοράζουν άδειες, για να καλύψουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ο νέος στόχος του 2030 θα απαιτήσει επιπλέον μείωση 10 ποσοστιαίων μονάδων, στις εκπομπές από τομείς που δεν καλύπτονται επί του παρόντος από το ETS. Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται και οι μεταφορές.

Το σχέδιο εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων θα παρουσιαστεί δημοσίως τον Ιούνιο, σε μια σειρά προτάσεων πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα.

Όμως οι οικογένειες χαμηλού εισοδήματος θα μπορούσαν να πληγούν από τις αυξήσεις των τιμών αδειών άνθρακα κατά 50 λεπτά το λίτρο, ενώ θα διπλασιαστούν οι λογαριασμοί θέρμανσης των κατοικιών, κατά μέσο όρο, το 2030, εάν η ΕΕ βασίζεται μόνο στην εμπορία αδειών άνθρακα, για να επιτύχει μείωση των εκπομπών στις οδικές μεταφορές και στις οικίες. Η τιμή του άνθρακα στην ΕΕ θα φτάσει τα 180 ευρώ τον τόνο έως το 2030, σύμφωνα με μελέτη της Cambridge Econometrics.

Οι ηγέτες της ΕΕ που συζήτησαν χθες 25/5/20 πώς να επιτύχουν τους κλιματικούς στόχους του 2030 δεν πρέπει να κάνουν την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων (ΕTS), επίκεντρο, δήλωσε η Transport & Environment (T&E). Αντίθετα, θα πρέπει αντί γι’ αυτό να βασίζονται σε εθνικούς κλιματικούς στόχους, αυστηρά πρότυπα CO2 και πολύ χαμηλότερη τιμή άνθρακα, με ορατή και γενναιόδωρη αποζημίωση στις οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Στη Γαλλία, όπου η αύξηση του φόρου ντίζελ πυροδότησε τις διαμαρτυρίες των «κίτρινων γιλέκων», οι τιμές των οδικών καυσίμων θα αυξηθούν κατά 35% το 2030, αν η αγορά άνθρακα της ΕΕ είναι η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών, σύμφωνα με τη μελέτη. Το κόστος θέρμανσης αερίου θα διπλασιαζόταν σχεδόν (92%). Στη Γερμανία, όπου οι τιμές του φυσικού αερίου είναι σχετικά χαμηλές σήμερα, οι λογαριασμοί θέρμανσης φυσικού αερίου θα αυξηθούν κατά 135% και οι τιμές των οδικών καυσίμων κατά 32%. Στην Πολωνία οι αυτοκινητιστές θα πληρώσουν 31% περισσότερα για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ η θέρμανση φυσικού αερίου θα κόστιζε 70% περισσότερο και ο άνθρακας 188% περισσότερο.«Αυτή η μελέτη δείχνει ότι δεν πρέπει να  βασίζεσαι μόνο στις αγορές άνθρακα για πιο καθαρές περιβαλλοντικά μεταφορές. Υπάρχει ρόλος για την τιμολόγηση του άνθρακα, αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι κυρίως υποστηρικτικό σε πιο αποτελεσματικές πολιτικές όπως οι εκπομπές αυτοκινήτων. Η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα, για το πώς να κάνετε μια γρήγορη και δίκαιη μετάβαση, αλλά μόνο εάν χρησιμοποιεί τα σωστά εργαλεία», δήλωσε η Sofie Defour, διευθύντρια για το κλίμα της T&E.

Η αύξηση των εθνικών στόχων για το κλίμα – που θα υποχρεώνουν τις κυβερνήσεις να καταργήσουν σταδιακά τα αυτοκίνητα ορυκτών καυσίμων, να επενδύσουν σε καθαρούς τρόπους όπως ο σιδηρόδρομος και να λάβουν άλλα μέτρα – είναι ένας πολύ πιο αποτελεσματικός και δίκαιος τρόπος επίτευξης των κλιματικών στόχων του 2030, σύμφωνα με τη μελέτη της Cambridge Econometrics. Η ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα σε ολόκληρη την κοινωνία και να αναπτύξει την οικονομία 2% (ΑΕγχΠ) εάν βασιστεί περισσότερο στους εθνικούς κλιματικούς στόχους για να επιτύχει τους στόχους του 2030.