Ψηφιακός έλεγχος ταχογράφων για τον έλεγχο ωραρίου των οδηγών

banner-google-news

Πριν από τρεις μήνες η επιθεώρηση μεταφορών στην Ολλανδία άρχισε να εφαρμόζει μια νέα μέθοδο, με την οποία ελέγχει αν συμμορφώνεται το ωράριο των οδηγών με τους κανόνες που ισχύουν. Ζήτησε από τις εταιρείες οδικών μεταφορών να υποβάλλουν τα αρχεία ταχογράφου τους ψηφιακά μέσω μιας διαδικτυακής φόρμας. Στη συνέχεια το ILT (The Human Environment and Transport Inspectorate) χρησιμοποιεί τα δεδομένα, για να αναλύσει σε ποιο βαθμό οι εταιρείες συμμορφώνονται με τους κανόνες που ισχύουν για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών.

Ο επικεφαλής του έργου Martijn Klaassen λέει ότι τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ψηφιακή επιθεώρηση λειτουργεί καλά και ότι οι εταιρείες που προσεγγίστηκαν συνεργάζονται ικανοποιητικά.

Σύμφωνα με τον Μ. Klaassen, αυτές οι ψηφιακές επιθεωρήσεις παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τον τομέα από ποτέ άλλοτε:

«Εάν ένας επιθεωρητής γνωρίζει ποιοι μεταφορείς οδικών μεταφορών δεν χρειάζονται σημαντικές παρεμβάσεις για τη συμμόρφωση με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, μπορεί να επικεντρωθεί στον έλεγχο άλλων που παραβιάζουν τους κανόνες».

Προσθέτει ότι η ταλαιπωρία του διαδικτυακού ελέγχου για τις εταιρείες είναι πολύ μικρότερη από αυτή του φυσικού ελέγχου. Η ILT υποστηρίζει ότι αυτή η μέθοδος εργασίας τοποθετεί τους επόπτες σε καλύτερη θέση, επειδή οι επιθεωρητές έχουν περισσότερες γνώσεις για το ποιες εταιρείες πρέπει να έχουν προτεραιότητα. «Οι εταιρείες που σκόπιμα αποτυγχάνουν να τηρούν τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης το κάνουν για οικονομικό όφελος. Εάν μια εταιρεία δεν συνεργαστεί με αυτήν την ψηφιακή επιθεώρηση, η ILT εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους επιθεώρησης», συμπληρώνει.

Autovision New