Η Projectyou εκπαιδεύει για την ευρωπαϊκή πιστοποίηση logistics ELA και για το επίπεδο Strategic

banner-google-news

 

Mεγάλη η ανταπόκριση της αγοράς και των στελεχών του Supply Chain στην Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Logistics ΕLA (European Logistics Association). Η Projectyou, που είναι εγκεκριμένος από το ILME Εκπαιδευτικός Φορέας, ανακοινώνει τον Κ΄ Κύκλο εκπαίδευσης και προετοιμασίας, ο οποίος αρχίζει στις 21.11.20 και ολοκληρώνεται στις 23.01.21, με στόχο τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που οργανώνει το ILME.

Πάνω από 170 στελέχη όλων των βαθμίδων και διευθύνσεων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Procurement, Planning, Processes, Production, Warehousing, Transportation, Customer service, κλπ) αλλά και απόφοιτοι διαφόρων σχολών που θέλουν να κάνουν καριέρα στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχουν εκπαιδευτεί μέχρι τώρα και πιστοποιήθηκαν ή βρίσκονται στη διαδικασία πιστοποίησης.

Η εκπαίδευση και οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να προσφέρουν τη μέγιστη ευελιξία στα στελέχη: H εκπαίδευση μπορεί να γίνει είτε σε αίθουσα είτε μέσω e-learning και για όσα μαθήματα τυχόν δεν μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν μπορούν να συμμετέχουν στον επόμενο κύκλο εκπαίδευσης χωρίς επιβάρυνση. Οι εξετάσεις γίνονται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη δυο φορές το χρόνο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν τις 5 ενότητες σε μία ή περισσότερες εξεταστικές, κατοχυρώνοντας τα modules στα οποία είχαν επιτυχία.

Προσφέρονται τρία επίπεδα πιστοποίησης: α. Operational, β. Μanagerial, γ. Strategic, ανάλογα με τις σπουδές, την προϋπηρεσία και τη θέση των υποψηφίων.

NEO! EMLog: Strategic Master Level

Tο EMLog είναι το ανώτερο επίπεδο από τα πιστοποιητικά του ELA και προσφέρει στα στελέχη που έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας τη δυνατότητα πιστοποίησης σε επίπεδο Στρατηγικής διαχείρισης, παρέχοντας την Πιστοποίηση European Master Logistician ή Πιστοποίηση EMLog. Η Πιστοποίηση EMLog βασίζεται στα πρότυπα ELAQF του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics, τα οποία αντιστοιχούν στο επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Για την Πιστοποίηση EMLog η αξιολόγηση επικεντρώνεται στο σύνολο των προσόντων – γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων – και στην επάρκεια του υποψηφίου να διοικήσει έργα Supply Chain στρατηγικής σημασίας για οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό.

Η μεγάλη αποδοχή από την αγορά της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας στα Logistics ΕLA στηρίζεται στους εξής λόγους:

 1. Η πιστοποίηση παρέχεται από το European Logistics Association (ELA), έναν έγκυρο διεθνή φορέα και αναγνωρίζεται από τουλάχιστον 40 χώρες παγκοσμίως
 2. Πιστοποιείται η επαγγελματική επάρκεια, δηλαδή το άθροισμα:

                α. των γνώσεων που απαιτεί η διεθνής αγορά Εφοδιαστικής Αλυσίδας,

                β. της εμπειρίας διαχείρισης καταστάσεων στα Logistics και

                γ. των soft skills που απαιτούνται από τον επαγγελματία logistician

 1. Ενδυναμώνεται η επαγγελματική αυτοπεποίθηση των στελεχών
 2. Δικτυώνονται τα στελέχη με άλλους επαγγελματίες της διεθνούς αγοράς Logistics και διευκολύνονται οι επικοινωνίες και οι συνεργασίες με άλλες εταιρείες
 3. Οι εταιρείες τυποποιούν τον τρόπο λειτουργίας τους με βάση τα διεθνή πρότυπα και το προσωπικό τους εστιάζει στη συνολική βελτιστοποίηση της απόδοσης της εταιρείας

Η εκπαίδευση καλύπτει ένα ευρύτατο θεματολόγιο και μοντέρνες προσεγγίσεις όπως:

 • Basic Principles
 • Management skills
 • Process management
 • Project management
 • Demand, Production & Distribution
 • Warehousing
 • Transportation
 • Sourcing (Procurement)
 • Customer service

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές