ΟΛΘ: Αύξηση των διακινούμενων φορτίων το α’ εξάμηνο του 2021

banner-google-news

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο 1/1/2021 – 30/06/2021 και τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε.

Σύμφωνα με αυτά, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 8,1%, από 217 χιλ. TEUs στο 1ο εξάμηνο του 2020, σε 235 χιλ. TEUs το 1ο εξάμηνο του 2021. Κατά την ίδια περίοδο, οι ποσότητες συμβατικού φορτίου που διακινήθηκαν αυξήθηκαν κατά 13,3%, από 1.888 χιλ. τόνους σε 2.140 χιλ. τόνους αντίστοιχα, αύξηση οφειλόμενη κυρίως σε διακίνηση νικελίου και σκραπ.

Στην αύξηση των διακινούμενων φορτίων οφείλεται και η συνολική αύξηση των εσόδων του λιμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η αύξηση των εσόδων κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2021 ανήλθε σε 37 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2021 από  34,7 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2020,  με € 1,5 εκατ. πρόσθετα έσοδα προερχόμενα από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, ήτοι αύξηση 6,2% και πρόσθετα € 0,9 εκατ. από τον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου, σημειώνοντας αύξηση 9%, αποτέλεσμα κυρίως αυξημένων όγκων φορτίων και στους δύο τομείς.

Αναλυτικά τα στοιχεία εδώ