Νέα παράταση για την προμήθεια λεωφορείων, ύψους 380 εκατ. ευρώ

banner-google-news

Νέα παράταση δόθηκε για την κατάθεση προσφορών για την προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων στην Αθήνας και τη Θεσσαλονίκη, προϋπολογισθείσας δαπάνης 383,49 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών άλλαξε πάλι το χρονοδιάγραμμα αποφασίζοντας τη μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών για τις 18 Ιανουαρίου 2022 και αποσφράγισης των προσφορών για τις 24 Ιανουαρίου 2022. Πρόκειται για τον γνωστό διαγωνισμό για την προμήθεια σε πρώτη φάση 770 νέων λεωφορείων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ, για το στόλο των Οργανισμών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) ύψους 383,5 εκατ. που χωρίζεται σε πέντε τμήματα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, για την διακήρυξη είχαν υποβληθεί πολυάριθμα αιτήματα εταιρειών για παροχή διευκρινίσεων καθώς και για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Πληροφορίες είχαν κάνει λόγο για προσφυγές που υποβλήθησαν από εταιρείες (Solaris Bus & Coach και Mercedes Benz Ελλάς) στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σχετικά με τεχνικά ζητήματα, όρους ή προδιαγραφές του διαγωνισμού, θέματα αναρμοδιότητας ή χρηματοδοτικά, συμμετοχής ενδιαφερομένων από τρίτες χώρες κ.α.