Η Iveco προωθεί το βιομεθάνιο

banner-google-news

Η IVECO ήταν μία από τις 28 κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες και ενώσεις που παρουσίασαν τη «Δήλωση Βιομεθανίου» στον Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ Kadri Simson. Η Διακήρυξη συνηγορεί υπέρ της αναγνώρισης του ρόλου του βιομεθανίου στις οδούς απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές ως το πιο αποτελεσματικό, οικονομικά προσιτό, επεκτάσιμο και βιώσιμο αέριο που διατίθεται σήμερα. Υπογραμμίζει τη συλλογική φιλοδοξία των υπογραφόντων της να κλιμακώσουν την εφαρμογή βιομεθανίου σε ολόκληρη την Ευρώπη σε τουλάχιστον 350 TWh (33 δισεκατομμύρια m3) έως το 2030, το δυναμικό που εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη εις βάθος ανάλυση που υποστηρίζει την ανακοίνωση «Καθαρός πλανήτης για όλους». (2018).

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ενέργεια αποδέχτηκε τη Διακήρυξη για το Βιομεθάνιο, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο του ανανεώσιμου αερίου σε τομείς απαλλαγής από άνθρακα όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία και η θέρμανση κατοικιών, η οικοδόμηση ενός πιο ανθεκτικού ενεργειακού συστήματος και η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης.

Οι υπογράφοντες τη Διακήρυξη εξέφρασαν την επιθυμία τους να κινητοποιήσουν την αλυσίδα αξίας του βιομεθανίου για να προωθήσουν τα οφέλη και τις ευκαιρίες του και να συνεργαστούν με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να εξασφαλίσουν την υποστήριξη που απαιτείται για μια πανευρωπαϊκή κλίμακα και χρήση αυτού του ανανεώσιμου αερίου.

Η IVECO έχει πρωτοπορήσει σε λύσεις βιώσιμων μεταφορών και, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι σήμερα ο ηγέτης στον κλάδο στην κινητικότητα αερίου με περισσότερα από 40.000 πωλήσεις οχημάτων. Έχει ανακοινώσει τη δέσμευσή της να γίνει Net Zero Carbon έως το 2040 – 10 χρόνια νωρίτερα από τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα – μέσω της προοδευτικής υιοθέτησης εναλλακτικής πρόωσης.

Η πορεία της IVECO για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες μεταφορές βαρέως τύπου περιλαμβάνει ένα ενεργειακό μείγμα που βασίζεται στην αποστολή πελατών και τη γκάμα προϊόντων, με βάση τις τεχνολογίες βιομεθάνιο, ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία (BEV) και ηλεκτρικό όχημα με κυψέλες καυσίμου (FCEV). Αυτό συνάδει με το νέο ενεργειακό πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων αερίων μέσω των δικτύων διανομής, στη θέσπιση κανόνων αγοράς για το Υδρογόνο και στη διασφάλιση μιας δίκαιης και οικονομικά αποδοτικής μετάβασης.

Ειδικότερα, το ενεργειακό πακέτο αναμένεται να λάβει μέτρα για να επιτρέψει, να επεκτείνει και να μεγιστοποιήσει τη διαθεσιμότητα βιομεθανίου, καθώς και να εξασφαλίσει προσβασιμότητα μέσω της εναρμόνισης των κανονισμών σε όλες τις αγορές της ΕΕ, κάτι που η IVECO θεωρεί βασικό παράγοντα για την κλιμάκωση του βιομεθανίου και την επίτευξη των στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η θέση του Επιτρόπου Ενέργειας Kadri Simson ευθυγραμμίστηκε επίσης με την άποψη της IVECO ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της αλυσίδας αξίας πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας προκειμένου να συνειδητοποιήσουν και να επιτύχουν το δυναμικό βιομεθανίου που τονίζεται στη δήλωση.