Η IRU καλωσορίζει το «Fit for 55», αλλά προειδοποιεί για διπλό χτύπημα στις μεταφορές

«Όλοι οι τρόποι μεταφοράς πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα όσον αφορά τους φόρους και τα κίνητρα για την ενέργεια και τις εκπομπές. Οι προτάσεις περιέχουν πολλές πηγές διακρίσεων και στρέβλωσης του ανταγωνισμού»

banner-google-news

Η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU), η φωνή σχεδόν ενός εκατομμυρίου ευρωπαϊκών φορέων οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, χαιρέτισε προσεκτικά ορισμένες προτάσεις του Fit-for-55 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο ενεργειακός φόρος και η εμπορία εκπομπών υπάρχει κίνδυνος να δώσουν διπλό πλήγμα στο κόστος των οδικών μεταφορών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Το πακέτο Fit-for-55 περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προτάσεων, που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 55% έως το 2030 και στην ουδέτερη κλιματική αλλαγή στην ΕΕ έως το 2050. Οι δεσμευτικοί στόχοι για τα κράτη μέλη της ΕΕ να δημιουργήσουν ένα δίκτυο υποδομής εναλλακτικών καυσίμων με ειδικές προδιαγραφές για τις εμπορικές οδικές μεταφορές και τα βαρέα φορτηγά οχήματα, είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα προόδου.

«Ο στόχος αυτών των νέων μέτρων θα πρέπει να είναι η δημιουργία περισσότερων και νέων ευκαιριών για τη βιομηχανία οδικών μεταφορών, ώστε να στραφεί σε οικονομικά βιώσιμες τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων και να είναι σε θέση να ανεφοδιάζει τα οχήματα σε ολόκληρη την ΕΕ», δήλωσε η Raluca Marian, διευθύντρια της IRU για την ΕΕ. «Αλλά η Επιτροπή προσπαθεί επίσης να καταστήσει τις οδικές μεταφορές ακριβότερες. Η IRU δεν θέλει να δει μια ανισόρροπη αύξηση του κόστους για τη βιομηχανία, χωρίς αλλαγή προς το καλύτερο, δεδομένου του αρνητικού αντίκτυπου στη συλλογική κινητικότητα, το εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ», πρόσθεσε.

Ενώ ο ενεργειακός φόρος βάσει των εκπομπών CO2 θα μπορούσε να είναι θετικός, ο συνδυασμός αυτού με την εμπορία εκπομπών οδικών μεταφορών σημαίνει ότι οι εμπορικοί φορείς εκμετάλλευσης οδικών μεταφορών θα πληρώσουν δύο φορές τις εκπομπές.

«Αυτή είναι μια άδικη και τελικά αναποτελεσματική προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών CO2 στις μεταφορές. Όλοι οι τρόποι μεταφοράς πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα όσον αφορά τους φόρους και τα κίνητρα για την ενέργεια και τις εκπομπές. Αυτές οι προτάσεις περιέχουν πάρα πολλές πηγές διακρίσεων και στρέβλωσης του ανταγωνισμού», επισήμανε η Raluca Marian.

Η μεγαλύτερη ανησυχία της Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών είναι η σημαντική αύξηση του κόστους λόγω όλων των μέτρων που ανακοινώθηκαν, και η έλλειψη τεχνολογικής ουδετερότητας.

«Το αναθεωρημένο πλαίσιο ενεργειακού φόρου θα αυξήσει τη επιβάρυνση για τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα καύσιμα στις εμπορικές οδικές μεταφορές σήμερα. Επιπλέον, οι εταιρείες οδικών μεταφορών θα πληρώσουν το λογαριασμό εμπορίας εκπομπών στην αντλία. Και, εάν επιβεβαιωθεί η τρέχουσα συμφωνία Eurovignette, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσαν να προσθέσουν ένα επιπλέον επίπεδο χρέωσης CO2 επιπλέον αυτού», εξήγησε η Raluca Marian.

Η βιομηχανία είναι πρόθυμη να στραφεί στα εναλλακτικά καύσιμα, αλλά δεν μπορούν εύκολα να το κάνουν όλα τα τμήματα των εμπορικών οδικών μεταφορών, καθώς, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, οι τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων δεν θα είναι λειτουργικά εφικτές για υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων, βαρέων οχημάτων. Τα περισσότερα μέτρα ενθαρρύνουν τη μετάβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο. Αυτό είναι θετικό, αλλά όχι αρκετό: πρέπει να ενθαρρυνθεί ένα ευρύτερο φάσμα εναλλακτικών λύσεων και μετάβασης προς αυτά τα καύσιμα.

«Εάν οι υποδομές και τα οχήματα εναλλακτικών καυσίμων δεν διατεθούν σε ολόκληρη την ΕΕ τόσο γρήγορα όσο έχει προγραμματιστεί, και τα παραδοσιακά καύσιμα και οι τεχνολογίες γίνουν εκθετικά ακριβότερα, ο ανταγωνισμός θα στρεβλωθεί σοβαρά, ειδικά για τους μεταφορείς, που δεν μπορούν να μετακινηθούν γρήγορα σε εναλλακτικές λύσεις. Για την IRU, ολόκληρος ο τομέας των οδικών μεταφορών πρέπει να είναι σε θέση να στραφεί σε οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Επομένως, ο χρόνος εφαρμογής των μέτρων, όπως η εμπορία εκπομπών και ο ενεργειακός φόρος, πρέπει να συγχρονιστούν με την διαθεσιμότητα οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων και υποδομών ανεφοδιασμού και φόρτισης», συμπλήρωσε η Raluca Marian.