ΦΕΚ για έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση ψηφιακού ταχογράφου

banner-google-news

Δημοσιεύτηκε το νέο ΦΕΚ 4615/Β/01-09-2022 για τον «Καθορισμό διαδικασιών για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση και αλλαγή στοιχείων των καρτών ψηφιακού ταχογράφου για οδηγούς, συνεργεία-τεχνίτες, επιχειρήσεις και για Αρχές Ελέγχου» βάση του οποίου:

– Αίτηση για την έκδοση κάρτας οδηγού υποβάλλουν τόσο οι Έλληνες πολίτες, όσο και οι πολίτες άλλων κρατών (μελών ή μη της Ε.Ε) που έχουν την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (π.δ. 51/2012, Α’101) ή ισχύουσα αντίστοιχων κατηγοριών άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.

tacho

Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου ότι όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνει σε αυτή είναι αληθή. Η υποβολή των αιτήσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και από τρίτους. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για οποιαδήποτε διαδικασία υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή.