Ευρωπαϊκή Ένωση Οδικών Μεταφορών: επείγουσα δράση για τις υψηλές τιμές καυσίμων

banner-google-news

Η αφόρητη αύξηση των τιμών της ενέργειας στην Ευρώπη θέτει σε κίνδυνο τις εταιρείες οδικών μεταφορών, που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην παράδοση αγαθών στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση Οδικών Μεταφορών (UETR). Απαιτείται επαρκής και ευρεία δράση σε κυβερνητικό επίπεδο, για την επιβίωση χιλιάδων πολύ μικρών και μεσαίων εταιρειών μεταφορών. Τα καύσιμα αποτελούν μεγάλο μερίδιο του κόστους της δραστηριότητάς τους και εάν δεν βοηθηθούν άμεσα, οι περισσότερες από αυτές δεν θα μπορούν να μεταφέρουν εμπορεύματα και θα πρέπει να σταματήσουν, δημιουργώντας προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Όλες οι εθνικές αρχές καλούνται να θεσπίσουν κατάλληλη μείωση της φορολογίας στο πετρέλαιο ντίζελ και σημαντική επιστροφή των ειδικών φόρων κατανάλωσης στους μεταφορείς. Επιπλέον, η δράση έκτακτης ανάγκης της ΕΕ, που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης για τις εμπορευματικές μεταφορές, ακόμη και κάτω από το ελάχιστο όριο που έχει καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ, θα ήταν εξαιρετικά σημαντική και χρήσιμη.

Όπου ισχύει σε εθνικό επίπεδο, ο αυτόματος μηχανισμός τιμαριθμικής αναπροσαρμογής για την αντιστάθμιση του αντίκτυπου των αυξήσεων των τιμών των καυσίμων στο κόστος μεταφοράς είναι να παρέχει δίκαιη οικονομική ανακούφιση στα μικρά μεταφορικά μέσα.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα ρυθμιζόμενων τιμών για το επαγγελματικό καύσιμο ντίζελ, προκειμένου να μπορέσουν οι επηρεαζόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την κρίση.

Η παρούσα κατάσταση τερματίζει επίσης τη μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε., καταλήγει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οδικών Μεταφορών.