Ενημέρωση: Καραντίνα οδηγών μεταφορών

Ενημέρωση: Καραντίνα οδηγών μεταφορών
SHELL RIMULA PETROPOULOS 728×90

Με απόφαση που εκδόθηκε στις απόφαση που εκδόθηκε στις 2 ΑπριλίουΦΕΚ Β’/1127/2020, οι εργαζόμενοι στις διεθνείς υπηρεσίες χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα, είτε να διέλθουν από αυτήν, είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους και στη συνέχεια να τεθούν σε προσωρινό περιορισμό για χρονικό διάστημα 14 ημερών.

Σε περίπτωση υποχρέωσης των εργαζομένων για εκτέλεση νέου διεθνούς δρομολογίου εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, δηλαδή των 14 ημερών, ο περιορισμός αίρεται. Ενώ η «καραντίνα» μειώνεται στις 7 ημέρες, σε περίπτωση υποχρέωσης των εν λόγω εργαζόμενων για εκτέλεση εσωτερικού δρομολογίου.

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ