ΕΔΥΜ 2021 : Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι

banner-google-news

Αναρτήθηκαν στο site της διαύγειας οι δικαιούχοι των ΕΔΥΜ 2021, οι οποίοι θα πρέπει τις  παραλάβουν στο χρονικό διάστημα από 11-1-2021 μέχρι και 15-2-2021

Σε περίπτωση που δεν παραλειφθεί η άδεια ΕΔΥΜ για το 2021 μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα θεωρείται αδιάθετη και μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα.

Δικαιούχοι ΕΔΥΜ 2021

Autovision New