Η Toyota μειώνει την παραγωγή το επόμενο τρίμηνο παγκοσμίως στα 800.000 οχήματα

banner-google-news

Η Toyota σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι αναθεώρησε τα σχέδια παραγωγής οχημάτων, ώστε να είναι πιο λογικά, σύμφωνα με την τρέχουσα πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, το τρίμηνο από τον Απρίλιο  έως τον Ιούνιο θα περιορίσει την παραγωγή, και θα ασχοληθεί με τα μελλοντικά της σχέδια, όσον αφορά  το προσωπικό,  τις εγκαταστάσεις και τους προμηθευτές.

«Θα δημιουργήσoυμε υγιές περιβάλλον στον χώρο εργασίας, με ύψιστη προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ποιότητα, αντί να υπερβαίνουμε τις δυνατότητες των εγκαταστάσεων και να ωθούμε τους ανθρώπους στα όριά τους για να ανταποκρίνονται στις υπερωρίες. Στη συνέχεια, θα ενημερώνουμε τους προμηθευτές μας για σχέδια που ενσωματώνουν κινδύνους μείωσης της παραγωγής και άλλους παράγοντες έως και τρεις μήνες νωρίτερα, και θα επανεξετάζουμε τα σχέδια παραγωγής σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση», αναφέρει η εταιρεία.

Με βάση τα παραπάνω, το σχέδιο παραγωγής οχημάτων παγκοσμίως για τον Απρίλιο είναι περίπου 750.000 μονάδες (250.000 μονάδες στην Ιαπωνία και 500.000 μονάδες στο εξωτερικό). Ο μέσος όρος του παγκόσμιου σχεδίου παραγωγής από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο είναι περίπου 800.000 μονάδες.

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες προσαρμογές στα σχέδια παραγωγής, λόγω της έλλειψης ανταλλακτικών που οφείλεται στην COVID-19.