Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον Νοέμβριο 2021 – Άνοδος για τα λεωφορεία και τα φορτηγά

banner-google-news

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ,  όσον αφορά τις ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον Νοέμβριο 2021 συνεχίστηκε η πτωτική τάση σε σχέση με πέρυσι στα επιβατικά οχήματα. Αντίθετα, άνοδο παρουσίασαν τα λεωφορεία και τα φορτηγά, ελαφρά και βαρέα.

Νοέμβριος 2021 Νοέμβριος 2020 Νοέμβριος 2019 Μεταβολή 2021/2020 Μεταβολή 2021/2019
Καινούργια επιβατικά 7.168 7.641 7.464 -6,2% -4,0%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

881 780 765 +12,9% +15,2%
Καινούργια λεωφορεία 33 19 12 +73,7% +175,0%
 
Ιανουάριος – Νοέμβριος 2021 Ιανουάριος – Νοέμβριος 2020 Ιανουάριος – Νοέμβριος 2019 Μεταβολή Ιαν.-Νοε. 2021/2020 Μεταβολή Ιαν.-Νοε. 2021/2019
Καινούργια επιβατικά 95.262 74.534 107.512 +27,8% -11,4%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

10.252 6.800 7.694 +50,8% +33,2%
Καινούργια λεωφορεία 382 281 346 +35,9% +10,4%

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ