Στην Projectyou ανατέθηκε η εκπαίδευση 150 επιχειρηματιών στην Κύπρο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Χίο, Κυκλάδες

Ανακοινώνεται η έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος για 150 περίπου επιχειρήσεις μέλη των Επιμελητηρίων Κύπρου, Λασιθίου, Δωδεκανήσου, Χίου και Κυκλάδων, που συντονίζεται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΤΑΠ) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης  Go_Brand (5028234) “Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή /και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στη διασυνοριακή περιοχή” του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020″.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας συνολικά 35 ημερών (7 ημέρες σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή) περιλαμβάνει εκπαίδευση και συμβουλευτική προς εταιρείες μέλη clusters των Επιμελητηρίων, παραγωγούς τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεις εστίασης στις παρακάτω θεματικές ενότητες, ώστε να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην ανάπτυξη και εξωστρέφεια αυτών των επιχειρήσεων:

  • Εξωστρέφεια επιχειρήσεων και Εξαγωγές για ΜΜΕ (Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις)
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜΜΕ και τρόποι δημιουργίας ενός BUSINESS PLAN για ΜΜΕ
  • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην προβολή και προώθηση της επιχείρησης και των προϊόντων/υπηρεσιών της (ΤΠΕ)

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων θα υλοποιηθεί από εισηγητές και συμβούλους της εταιρείας Projectyou, οι οποίοι θα έχουν και κατ’ ιδίαν συνεδρίες συμβουλευτικής για ειδικά θέματα που απασχολούν κάθε επιχείρηση.


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανατέθηκε στην εταιρεία Projectyou μετά από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προετοιμασία, υποστήριξη και υλοποίηση εξειδικευμένων κύκλων εκπαίδευσης τοπικών επιχειρηματιών” (Παραδοτέο 5.4.1.)

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ