ΣΕΑΑ: Αύξηση στις ταξινομήσεις επαγγελματικών οχημάτων το 2021

banner-google-news

Το 2021 υπήρξε αύξηση στις ταξινομήσεις καινούριων φορτηγών κατά 48% σε σύγκριση με το 2020, και καινούριων λεωφορείων κατά 47%.  Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

Δεκέμβριος 2021 Δεκέμβριος 2020 Μεταβολή 2021/2020
Καινούργια επιβατικά 5.655 6.443 -12,2%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

735 626 +17,4%
Καινούργια λεωφορεία 72 26 +176,9%
 

 

 

 

Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2021 Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2020 Μεταβολή

2021/2020

Καινούργια επιβατικά 100.911 80.977 +24,6%
Καινούργια φορτηγά

(ελαφρά και βαρέα)

10.993 7.426 +48,0%
Καινούργια λεωφορεία 454 307

+47,9%