Σε κατάσταση αναμονής έξω από λιμάνια το 21,2% των bulk carriers

banner-google-news

Εκτός από τα containerships (πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων), προβλήματα καθυστερήσεων αντιμετωπίζουν και τα bulk carriers (πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου). Το 21% του παγκόσμιου στόλου bulk carriers περιμένει ακινητοποιημένο έξω από λιμάνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Vessels Value, στις 4 Οκτωβρίου 2021 συνολικά 2.433 bulk carriers περίμεναν να φορτώσουν ή να ξεφορτώσουν σιτηρά, σιδηρομεταλλεύματα ή άνθρακα. Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 30 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός τους ήταν κατά 22 λιγότερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στην Κίνα, όπου αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή τους στα λιμάνια 730 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 59,9 εκατ. dwt. Ιδιαίτερα στην Ανατολική Κίνα, όπου βρίσκονται εν αναμονή πλοία συνολικής μεταφορικής ικανότητας 55 εκατ. dwt.

Στις 30 Σεπτεμβρίου τα πλοία που αντιμετώπιζαν ζητήματα καθυστερήσεων στην Κίνα ήταν 713, με τη μεταφορική τους ικανότητα να φτάνει τα 58 εκατ. dwt.

Οι εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών στη ναυλαγορά των bulk carriers, ιδιαίτερα στα capesize, όπου ξεπέρασε τα 86.000 δολάρια την ημέρα κατά μέσο όρο.