Περιορισμοί 3G στη Γερμανία – Σε ποιες περιπτώσεις απαλλάσσονται οι επαγγελματίες οδηγοί

banner-google-news

Από τις 24.11.2021, η Γερμανία επιβάλλει «περιορισμούς 3G» (πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό ανάρρωσης ή βεβαίωση αρνητικού rapid test) για την πρόσβαση στους χώρους εργασίας.

Τα αρμόδια γερμανικά υπουργεία διευκρινίζουν σε ότι αφορά τι ισχύει για τους επαγγελματίες οδηγούς:
• Τα οχήματα ή τα μέσα μεταφοράς δεν θεωρούνται χώροι εργασίας. Για την απλή παραμονή στο ίδιο το όχημα, επομένως, δεν απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία 3G.
• Ωστόσο, όταν εισέρχονται σε χώρους εργασίας άλλων εργοδοτών (π.χ. κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων), οι επαγγελματίες οδηγοί πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό 3G (αποδεικτικό εμβολιασμού, ή αποδεικτικό ανάρρωσης ή αποδεικτικό αρνητικού rapid τεστ).
• Οι επαγγελματίες οδηγοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση να φέρουν πιστοποιητικό 3G μόνο εάν δεν υπάρχει φυσική επαφή με άλλα άτομα σε όλους τους χώρους εργασίας που επισκέπτονται. Αυτό συμβαίνει εάν δεν υπάρχουν άλλα άτομα ή εάν η επαφή μπορεί να αποφευχθεί από τα αντίστοιχα σχέδια υγιεινής επί τόπου.

Στον σύνδεσμο εδώ μπορείτε να βρείτε διαδραστικό χάρτη με σημεία διενέργειας rapid test σε όλη την χώρα. Εισάγετε τον Τ.Κ. της περιοχής όπου βρίσκεστε κι εμφανίζει τα πλησιέστερα σημείο που διεξάγουν rapid test.