Περιφέρεια Αττικής: Νέα παράταση για την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Γ. Πατούλης: «Να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, από την χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων».

banner-google-news

Από την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώθηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Η τροποποίηση αφορά στην ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήματος καταβολής από τους δικαιούχους έως 15.10.2021.

Η παράταση δόθηκε επειδή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτημάτων εκταμίευσης, 750 δικαιούχοι του προγράμματος δεν έχουν ακόμη υποβάλει το απαραίτητο αίτημα για την καταβολή της ενίσχυσης. Το ύψος της ανέρχεται σε 22 εκατ. € περίπου, η καταβολή των οποίων βρίσκεται σε εκκρεμότητα με ευθύνη των δικαιούχων, με αποτέλεσμα να διακινδυνεύουν την απώλεια της μη επιστρεπτέας χρηματοδότησης που τους παρέχει το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της διαχειριστικής αρχής, έδωσε την παράταση αυτή, προκειμένου να μην χαθούν τα χρήματα αυτά, που τόσο ανάγκη έχει η αγορά ιδιαίτερα την περίοδο αυτή.

Συνεχίζεται η διαδικασία των εκταμιεύσεων για τους υπόλοιπους δικαιούχους.
Συνολικά 9.617 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία εκταμιεύσεων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ήδη σε περισσότερες από 5.500 επιχειρήσεις, έχει καταβληθεί η εγκριθείσα ενίσχυση.