Παρελήφθη και το δεύτερο ηλεκτρικό λεωφορείο του Δήμου Ηρακλείου

Στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου βρίσκεται από την Τετάρτη 11 Μαρτίου και το δεύτερο από τα δύο ηλεκτροκίνητα λεωφορεία που απέκτησε πρόσφατα ο Δήμος.

Τα λεωφορεία αναμένεται να τεθούν άμεσα σε κυκλοφορία, αρχικά σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ, προκειμένου να διαπιστωθεί στην πράξη πώς ακριβώς ανταποκρίνονται στις κυκλοφοριακές συνθήκες του Ηρακλείου και ποια είναι η καλύτερη δυνατή χρήση τους.

«Σύντομα, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, τα δυο ηλεκτροκίνητα λεωφορεία θα τεθούν σε κυκλοφορία, αρχικά σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ, προκειμένου να αντλήσουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την λειτουργία τους. Με αυτόν τον τρόπο θα προσφέρουμε στους δημότες έναν καινούργιο, περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο μετακίνησης, τον οποίο ευελπιστούμε να αγκαλιάσουν», ανέφερε ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός.

Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια των δυο λεωφορείων είναι ενταγμένη στην πράξη «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές», με ακρωνύμιο «ECOROUTs», του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-Α Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Η πράξη «ECOROUTs» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Τα συνολικό κόστος της απόκτησης των λεωφορείων είναι 748.960,00 ευρώ και ένα μέρος του καλύπτεται από πόρους του Δήμου Ηρακλείου (248.960,00 €).

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ