Η Nissan ηγείται της προστασίας του κλίματος και της ασφάλειας των υδάτων, σύμφωνα με τον CDP

banner-google-news

Οι προσπάθειες της Nissan για την προστασία του κλίματος και την ασφάλεια των υδάτων της εξασφάλισαν μια θέση στην περίφημη λίστα A του CDP για δεύτερη φορά από το οικονομικό έτος 2019.

Η ετήσια περιβαλλοντική αναφορά και βαθμολόγηση του CDP αναγνωρίζεται ευρέως ως το χρυσό πρότυπο για την εταιρική περιβαλλοντική διαφάνεια. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός επαίνεσε την Nissan για ενέργειες όπως:

– Την Επιτροπή Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τις περιφερειακές επιτροπές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της ασφάλειας των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων
– Το σύστημα απολαβών στελεχών, το οποίο βασίζεται σε δείκτη κλιματικής αλλαγής
– Τον στόχο της ουδετερότητας άνθρακα για το 2050, που έχει τεθεί για τις λειτουργίες και τον κύκλο ζωής των προϊόντων Nissan
– Τον κόμβο ηλεκτρικών οχημάτων EV36Zero,  που αποτελεί το πρώτο οικοσύστημα παραγωγής EV στον κόσμο
– Τον στόχο μείωσης NiCO2 του 2030, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με την πρωτοβουλία Science Based Target
– Την αξιολόγηση του κινδύνου για το νερό, σε εγκαταστάσεις παραγωγής παγκοσμίως
– Τα πρότυπα διαχείρισης των υδάτων αποχέτευσης που είναι αυστηρότερα από τους κανονισμούς και τη διασφάλιση ελέγχου ποιότητας του νερού
– Την συνεργασία με την τοπικές κοινότητες που στοχεύει στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του υδάτινου περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις παραγωγής.

 Η κλιματική αλλαγή και η λειψυδρία είναι μεταξύ των τεσσάρων βασικών τομέων που εστιάζει το Nissan Green Program, το ενδιάμεσο περιβαλλοντικό σχέδιο της Nissan.