Το ηλεκτρονικό TIR σε ισχύ παγκοσμίως – Ώθηση στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

banner-google-news

Το νέο νομικό πλαίσιο για την πλήρη ψηφιοποίηση του συστήματος TIR (το λεγόμενο eTIR) τέθηκε σε ισχύ στις 25/5, ανοίγοντας το eTIR σε 77 χώρες σε πέντε ηπείρους.

Αυτή η αλλαγή-ορόσημο θα επιτρέψει τη διασυνοριακή μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς χαρτιά, με την τελωνειακή εγγύηση του συστήματος TIR.

Το διεθνές σύστημα eTIR (από τελωνείο σε τελωνεία) θα διασφαλίσει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τη διεθνή διαμετακόμιση εμπορευμάτων, οχημάτων ή εμπορευματοκιβωτίων σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης TIR μεταξύ εθνικών τελωνειακών συστημάτων. Επιτρέπει στα τελωνεία να διαχειρίζονται τα δεδομένα σχετικά με τις εγγυήσεις, που εκδίδονται στους εξουσιοδοτημένους κατόχους να χρησιμοποιούν το σύστημα TIR.

Το σύστημα TIR μετρά περισσότερους από 30.000 εξουσιοδοτημένους οδικούς μεταφορείς και είναι αποδεκτό σε περισσότερα από 3.500 τελωνεία παγκοσμίως.

Για περισσότερα από 70 χρόνια, η TIR έχει κάνει το εμπόριο πιο γρήγορο, πιο εύκολο και πιο ασφαλές. Το νομικό πλαίσιο για την ψηφιοποίηση – το νέο παράρτημα 11 της σύμβασης TIR των Ηνωμένων Εθνών – θα ενισχύσει και θα επεκτείνει τα οφέλη του TIR για το παγκόσμιο πολυτροπικό εμπόριο.

Για να σηματοδοτήσει αυτήν την αξιοσημείωτη περίσταση, πραγματοποιήθηκε σήμερα μια ειδική τελετή στον ΟΗΕ στη Γενεύη, που φιλοξενήθηκε από την UNECE με 16 πρεσβευτές και αξιωματούχους που μίλησαν υπέρ της ψηφιοποίησης του TIR.