Ηλεκτροκίνηση: μόνο 1 στους 9 φορτιστές στην Ε.Ε. είναι γρήγορος

banner-google-news

Μεγάλη έλλειψη φορτιστών παρατηρείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από αυτούς που υπάρχουν, πολύ λίγοι μπορούν να φορτίζουν τα οχήματα με ταχύτητα. Από τους περίπου 225.000 δημόσιους φορτιστές που διατίθενται σήμερα στην Ε.Ε., μόνο 25.000 είναι κατάλληλοι για γρήγορη φόρτιση. Με άλλα λόγια, μόνο ένα στα εννέα ευρωπαϊκά σημεία φόρτισης διαθέτει έναν γρήγορο φορτιστή (με χωρητικότητα άνω των 22 kW). Τα υπόλοιπα σημεία φόρτισης (με χωρητικότητα 22 kW ή μικρότερη) περιλαμβάνουν πολλές κοινές πρίζες χαμηλής χωρητικότητας.

Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας μία από αυτές τις 200.000 πρίζες χαμηλής τεχνολογίας μπορεί να διαρκέσει και μία ολόκληρη νύχτα. Αντίθετα, η χρήση ενός γρήγορου φορτιστή υψηλής χωρητικότητας μπορεί να μειώσει το χρόνο σε λιγότερο από μία ώρα. Οι γρήγοροι φορτιστές, ωστόσο, εξακολουθούν να είναι μόνο 11% του δικτύου υποδομής της Ευρώπης.

«Για να πείσουμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πρέπει να τους απαλλάξουμε από την ταλαιπωρία που σχετίζεται με τη φόρτιση», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ACEA, Eric-Mark Huitema. «Οι άνθρωποι πρέπει να βλέπουν πολλούς φορτιστές καθημερινά γύρω τους. Αυτά τα σημεία φόρτισης πρέπει να είναι γρήγορα και εύκολα στη χρήση, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν σε μεγάλες ουρές. Η φόρτιση πρέπει να είναι τόσο βολική και απλή, όσο ο ανεφοδιασμός σήμερα. Δυστυχώς, η πρόταση AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation, Kανονισμός Υποδομής Εναλλακτικών Καυσίμων) δεν είναι αρκετά φιλόδοξη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επιπλέον, δεν ευθυγραμμίζεται εντελώς με τους προτεινόμενους νέους στόχους CO2 για τα αυτοκίνητα», επισήμανε ο κ. Huitema.

Ως εκ τούτου, η ACEA προτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ενισχύσουν σημαντικά την πρόταση της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων επαρκών αριθμών ταχυφορτιστών σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. έως το 2030.