Γαλλία : Υποχρεωτική αυτοκόλλητη σήμανση προειδοποίησης στα βαρέα οχήματα

banner-google-news

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, όλα τα βαρέα οχήματα (φορτηγά οχήματα και επιβατικά οχήματα) θα πρέπει να τοποθετήσουν μια αυτοκόλλητη σήμανση στο όχημά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή από τις πλευρές και το πίσω μέρος του οχήματος. Σύντομα θα δημοσιευθεί διάταγμα που θα καθορίζει τους όρους τοποθέτησης και το μοντέλο των σημείων τυφλών σημείων σε αυτά τα οχήματα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για βαρέα οχήματα με συνολικό επιτρεπόμενο βάρος φορτίου άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε κράτος άλλο από τη Γαλλία. Το διάταγμα εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του γεωργικά και δασικά οχήματα, αφενός, και οχήματα χειμερινής εξυπηρέτησης και αφετέρου οχήματα παρέμβασης των υπηρεσιών που διαχειρίζονται αυτοκινητόδρομους ή διπλούς αυτοκινητόδρομους.

Κυρώσεις: Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης τιμωρείται με πρόστιμο κατηγορίας 4

Τι πρέπει να κάνουν οι μεταφορείς για να συμμορφωθούν με αυτό το μέτρο;

Είναι υποχρεωτικό τα ακόλουθα 3 σήματα να είναι ορατά σε κάθε όχημα:

• Ένα στην πίσω όψη του οχήματος πχ πούλμαν, στη δεξιά πλευρά σε ύψος μεταξύ 0,9 και 1,5 μέτρου.

• Και σε κάθε πλευρά του οχήματος πχ πούλμαν, στο μπροστινό μέρος, στο 1ο μέτρο (τζάμι εξαιρείται) σε ύψος μεταξύ 0,9 έως 1,5 μέτρου.

• Η πινακίδα μπορεί να κολλήσει, να στερεωθεί ή να ζωγραφιστεί στο όχημα.

Εκτός από τα παραπάνω, τα αυτοκόλλητα πρέπει να έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και δεν πρέπει να ξεθωριάζουν με τον καιρό. Οι μεταφορείς πρέπει να ζητήσουν τετράχρωμη ψηφιακή εκτύπωση με γυαλιστερή πλαστικοποίηση.

Πού μπορείτε να βρείτε το αυτοκόλλητο;

Δεν υπάρχει επίσημο σημείο διανομής για τα αυτοκόλλητα, ο καθένας μπορεί να τα πουλήσει και έτσι η τιμή μπορεί να κυμαίνεται από 0,6 € έως 5 €. Συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν προμηθευτή που οι μεταφορείς μπορούν να εμπιστεύονται βάσει του μοντέλου που παρέχει ο γαλλικός κανονισμός (επισυνάπτεται σε αυτό το email μόνο στη γαλλική γλώσσα), το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί). Οι συνάδελφοί μας στη Γαλλία, συνέστησαν τα δικά τους μέλη σε μια γαλλική ένωση με το όνομα Graphibus, η οποία συμφώνησε να εφαρμόσει λογικά τιμολόγια ανεξάρτητα από τον αριθμό των αυτοκόλλητων που παραγγέλθηκαν. Δεν υπάρχει εμπορική συμφωνία με αυτήν την κοινωνία, αλλά απλώς παρέχουν πληροφορίες καθώς ορισμένα μέλη ζήτησαν που μπορούν να αγοράσουν τα αυτοκόλλητα.

Η νέα υποχρέωση, που θα εφαρμόζεται σε αστικές περιοχές της Γαλλίας, τίθεται σε ισχύ όπως προβλέπεται την 1η Ιανουαρίου 2021. Σας ενημερώνουμε ότι θα ισχύει επίσης περίοδο ανοχής 12 μηνών, για όλα αυτά τα βαρέα οχήματα HGV, που είναι εξοπλισμένα με τέτοια αυτοκόλλητα και δεν έχουν πλήρως συμμορφωθεί με τις νέες γαλλικές απαιτήσεις, και τα οποία έχουν τοποθετηθεί με ορατό τρόπο στις πλευρές και στο πίσω μέρος του οχήματος.

Autovision New