Η Ford συμμετέχει σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού

banner-google-news

Η Ford Ευρώπης έχει υπογράψει δύο βασικές πρωτοβουλίες σχετικές με τις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι οποίες επιδιώκουν να καθιερώσουν πρότυπα στη βιομηχανία για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταίρων και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των εγκαταστάσεων παραγωγής.

Η πρώτη πρωτοβουλία φέρει την ονομασία Catena-X Automotive Network και ιδρύθηκε για να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας μέσω της συνεχούς ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των εταίρων.

Ως ένα ψηφιακό οικοσύστημα και συνεργατικό δίκτυο, το Catena-X θα δημιουργήσει ενιαία πρότυπα για την αλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σε όλη την αξιακή αλυσίδα της βιομηχανίας αυτοκινήτου. Η Ford ενώνει τις δυνάμεις της με μία πολυσυλλεκτική ομάδα συνεργατών από το χώρο των επιχειρήσεων και της επιστήμης σε αυτή την πρωτοφανή συνεργασία μεταξύ εταιρειών του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι τομείς εφαρμογής περιλαμβάνουν τη διαχείριση ποιότητας, τη συντήρηση, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη βιωσιμότητα. Η ομαλή ροή δεδομένων μεταξύ των μελών και των παγκόσμιων συνεργατών τους θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαχείριση προβλημάτων σε περίπτωση πιέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, ελλείψεων πρώτων υλών και παρακολούθησης εξαρτημάτων και να τα αντιμετωπίσει άμεσα. Η εμπλοκή της Ford με την Catena-X θα βοηθήσει την εταιρεία να βελτιώσει τη βιωσιμότητα, να διασφαλίσει  την τήρηση των προτύπων αναφορικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταστήσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες ακόμα πιο διαφανείς.

Η δεύτερη πρωτοβουλία είναι η Responsible Supply Chain Initiative. Στόχος της RSCI είναι να αναπτύξει μία τυποποιημένη διαδικασία για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των εταιρειών στις εφοδιαστικές αλυσίδες της αυτοκινητοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής συμμόρφωσης ως προς τις συνθήκες εργασίας, της ασφάλειας στον τομέα της εργασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.  Η Ford είναι ένα από τα 14 ιδρυτικά μέλη αυτής της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε από τον Σύνδεσμο Αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας (VDA).