Η Foodlink εξαγόρασε την Αθηναϊκή έναντι 1,91 εκατ. ευρώ

banner-google-news

Η Foodlink ανακοίνωσε την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού 55% της εταιρείας «Γενικές Μεταφορές – Αθηναϊκή Ανώνυμος Εταιρεία». Η απόκτηση του 55% ολοκληρώθηκε την 10η Νοεμβρίου 2021, με την εξαγορά ποσοστού 23,57% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς η FDL κατείχε ήδη ποσοστό 31,43%, σύμφωνα με προγενέστερες ανακοινώσεις της.  Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του 55% της εταιρείας ανήλθε σε 1.910.700 ευρώ, εκ των οποίων 1.460.700 ευρώ αποτελούν τίμημα εξαγοράς μετοχών και 450.000 ευρώ αποτελούν εισφορά για την συμμετοχής της εταιρείας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε., η οποία αποφασίστηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 2021. Η χρηματοδότηση του καταβληθέντος τιμήματος έγινε από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Η απόκτηση του 55% της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α. Ε. από την FDL αποσκοπεί –μεταξύ άλλων– να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το επαρχιακό της δίκτυο που δραστηριοποιείται σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Λάρισα, Γιάννενα και Ρόδο.

Από τον Απρίλιο του 2011, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ρομποτικό σύστημα SORTING, στην περιοχή του Ασπροπύργου, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης πολυεθνικού πελάτη λιανικής στον τομέα Ένδυσης – Υπόδησης.

Με το σύστημα SORTING, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ, όπως αναφέρεται, κατάφερε να εξυπηρετεί ευκολότερα, γρήγορα και με 99,9% ακρίβεια το δίκτυο διανομής του πελάτη της, παρά τους αυξημένους όγκους δεμάτων.