Εξετάσεις ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων ΚΤΕΟ

banner-google-news

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα διεξαχθούν οι θεωρητικές και γραπτές εξετάσεις υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, είναι οι ακόλουθες:

Η διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές ελαφρών οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τις εξής 3 ημερομηνίες:
α) τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.,
β) την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ. και,
γ) την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.

Η διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές βαρέων οχημάτων Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τις κάτωθι 2 ημερομηνίες:
α) την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ. και,
β) την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.

Σημειωτέον ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κτηρίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου–Χολαργού).

Επισημαίνεται επιπλέον ότι, με σκοπό την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων όλες τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εν θέματι εξετάσεων, να μην υπερβαίνει, κατά το δυνατόν, τα 50 άτομα.

Autovision New