Επιδοτήσεις και «έξυπνο» εισιτήριο για τα ΚΤΕΛ

banner-google-news

Ηλεκτρονικό εισιτήριο και τηλεματική αναμένεται να αποκτήσουν τα ΚΤΕΛ Αττικής και Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τη σχετική υποχρέωση που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου για τα υδατοδρόμια, το οποίο περιλαμβάνει και τα κίνητρα αντικατάστασης των λεωφορείων τα οποία στη χώρα μετρούν κατά μέσον όρο 18 χρόνια ζωής.

Ειδικότερα, ΚΤΕΛ Αττικής και Θεσσαλονίκης θα πρέπει να εγκαταστήσουν σύστημα τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Με απόφαση του υπουργού Υποδομών ορίζεται ενιαίο μηχανογραφημένο σύστημα παροχής στοιχείων και ενιαίο σύστημα κρατήσεων θέσεων και πληροφόρησης επιβατών για τα υπεραστικά δρομολόγια όλων των ΚΤΕΛ. Οι σχετικές τεχνικοοικονομικές μελέτες θα εκπονηθούν με μέριμνα του υπουργείου Υποδομών.

Την ίδια στιγμή, προβλέπονται πρόσθετα κίνητρα για την αντικατάσταση και ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της χώρας. Σε περίπτωση που πρόκειται για λεωφορείο καινούργιο ή έως ενός έτους από το έτος κατασκευής του και αν δεν έχει κυκλοφορήσει καλύπτεται από το υπουργείο Υποδομών ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τιμής αγοράς του. Για τα αντίστοιχα ΚΤΕΛ μεμονωμένων νησιών, η επιδότηση φτάνει το 15% της τιμής κτήσης. Στην περίπτωση των μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν συμπληρώσει έως πέντε χρόνια (από την κατασκευή τους) καλύπτεται έως το 5% της τιμής κτήσης τους. Ταυτόχρονα, προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τρία χρόνια σε περίπτωση αστικού ή υπεραστικού λεωφορείου που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία (καινούργιο ή μεταχειρισμένο έως 5 ετών) αντικαθιστώντας υφιστάμενο, λεωφορείο που κυκλοφορεί.

Πέραν της υποχρέωσης εγκατάστασης συστημάτων τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου προβλέπεται επίσης η δυνατότητα εκμίσθωσης των ΚΤΕΛ για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου. Βασικός στόχος της εν λόγω ρύθμισης είναι η άμεση εκτέλεση αστικών δρομολογίων του ΟΑΣΘ από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά του ο ΟΑΣΘ αναμένεται να είναι έτοιμος να προχωρήσει στην εν λόγω συμφωνία (υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο) από τα μέσα του επόμενου μήνα. Στην παρούσα φάση συστήνεται ειδική ομάδα εργασίας, η οποία εντός των επόμενων ημερών θα διευθετήσει τα τεχνικά ζητήματα που εκκρεμούν, ώστε να είναι όλα έτοιμα για να υλοποιηθεί άμεσα η σύμβαση με την οποία ανατίθενται στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης 25 περιαστικές γραμμές του ΟΑΣΘ για περίοδο δύο χρόνων. Εργο της επιτροπής θα είναι, μεταξύ άλλων, να ρυθμίσει τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα τοποθέτησης εκδοτικών και ακυρωτικών μηχανημάτων εντός των λεωφορείων των ΚΤΕΛ, αλλά και της λειτουργίας του συστήματος τηλεματικής κατά τον πληρέστερο τρόπο.