Η ένωση οδικών μεταφορέων Ισπανίας κέρδισε στις διαπραγματεύσεις πακέτο 20 μέτρων

banner-google-news

Η ένωση οδικών μεταφορέων της Ισπανίας, FENADISMER, εξασφάλισε μια μεγάλη νίκη, ύστερα από μακρές διαπραγματεύσεις με την ισπανική κυβέρνηση, που οδήγησαν σε συμφωνία για θέματα που απασχολούν τον κλάδο των οδικών μεταφορών. Έτσι η απεργία που είχαν ανακοινώσει για 20-22/12/21 τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί.

Σε δήλωση που δημοσίευσε  η FENADISMER αποκάλυψε ότι 11 ώρες διαπραγματεύσεων της τελευταίας στιγμής οδήγησαν σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει ένα πακέτο 20 μέτρων. Η νομοθεσία που απαιτείται για την εφαρμογή των μέτρων αναμένεται να υπογραφεί εντός 60 ημερών.

Μερικά από τα μέτρα που αποτελούν μέρος της συμφωνίας είναι:

Απαγόρευση φόρτωσης και εκφόρτωσης από τους οδηγούς.

Οι οδηγοί φορτηγών θα απαγορεύεται να εκτελούν εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Σε τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις, οι μεταφορείς θα πρέπει να πληρώσουν ένα πρόσθετο τέλος, που θα τεκμηριώνεται στο τιμολόγιο. Θα συσταθεί επίσης μια κρατική αρχή για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την απαγόρευση.

Ωστόσο, η απαγόρευση δεν θα πραγματοποιηθεί άμεσα. Οι επιχειρήσεις έχουν λάβει περίοδο χάριτος 6 μηνών, για να προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν χειριστές περονοφόρων και λοιπό προσωπικό, που εμπλέκεται στις διαδικασίες φόρτωσης/εκφόρτωσης.

Οι τιμές μεταφοράς να συνδέονται με την τιμή του πετρελαίου.

Ένα άλλο μέτρο που συμφωνήθηκε είναι  οι τιμές μεταφοράς που λαμβάνουν οι μεταφορείς από τους πελάτες τους να μπορούν να συνδεθούν με την τιμή του ντίζελ. Η αλλαγή ισχύει για όλες τις συμβάσεις, είτε γραπτές είτε προφορικές. Για να ισχύει αυτό, το τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση της επίδρασης που είχε η τιμή των καυσίμων στο τελικό κόστος μεταφοράς.

Αυστηρότεροι έλεγχοι στις ξένες μεταφορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία.

Η ευρωπαϊκή οδηγία για τους οδηγούς θα συμπεριληφθεί στην ισπανική εργατική νομοθεσία, η οποία σύμφωνα με τη FENADISMER θα επιτρέψει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του αθέμιτου ανταγωνισμού από ξένες εταιρείες μεταφορών που λειτουργούν στην Ισπανία.

Μη εφαρμογή διοδίων ή φόρων στα βαρέα φορτηγά.

Το Υπουργείο Μεταφορών συμφώνησε να διατηρήσει τη δέσμευσή, να μην εφαρμόζει διόδια ή φόρους βαρέων φορτηγών, χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία με τις ενώσεις μεταφορών.

Νέοι χώροι στάθμευσης φορτηγών και ψηφιοποίηση εταιρειών οδικών μεταφορών.

Η κατασκευή νέων ασφαλών χώρων στάθμευσης φορτηγών θα χρηματοδοτηθεί με συνολική επένδυση 20 εκατ. ευρώ, ενώ θα αναβαθμιστούν και οι υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης για τη βελτίωση της ασφάλειας. Επιπλέον, έχουν διατεθεί 140 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση των εταιρειών μεταφορών και την ψηφιακή εκπαίδευση επαγγελματιών των μεταφορών.