Ενισχυμένη η αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών – Άνοδος των Φ.Ι.Χ.

banner-google-news

Βελτίωση εμφάνισε κατά το 2015 η αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τη σχετική έρευνα που εκπόνησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Με βάση τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφηκε αύξηση του βάρους των φορτίων και εμπορευμάτων τα οποία διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα κατά το 2015 σε σχέση με το 2014.

Συγκεκριμένα, το βάρος των φορτίων τα οποία διακινήθηκαν μέσα στο 2015 με φορτηγά εθνικών μεταφορών ιδιωτικής χρήσεως ανήλθε σε 332.442,05 χιλιάδες τόνους και τα τονοχιλιόμετρα σε 6.770.076,26 χιλ., σημειώνοντας έτσι αύξηση σε σχέση με το 2014 σε ποσοστά κατά 7,47% και κατά 2,30% αντίστοιχα.

Το βάρος των φορτίων, τα οποία διακινήθηκαν με φορτηγά εθνικών μεταφορών δημοσίας χρήσεως, ανήλθε σε 84.159,41 χιλ. τόνους και τα τονοχιλιόμετρα σε 8.213.743,44 χιλ. σημειώνοντας έτσι μείωση κατά 7,64% και κατά 3,34%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2014.

Ακόμη, το βάρος των φορτίων τα οποία διακινήθηκαν με φορτηγά διεθνών μεταφορών δημοσίας χρήσεως ανήλθε σε 3.403,78 χιλ. τόνους και τα τονοχιλιόμετρα σε 4.779.820,30 χιλ., καταγράφοντας αύξηση 18,30% και 16,38% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2014.

Σε ό,τι αφορά τον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων) το 2015 έναντι του έτους 2014, παρατηρείται αύξηση 144,91% στην κατηγορία «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» και 45,67% στην κατηγορία «Υγρά χύμα». Μείωση παρουσιάζεται στην κατηγορία «Στερεά χύμα» κατά 16,50% και στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» κατά 11,41%.

Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών, στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Μακεδονία και ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά, η Αττική και Κεντρική Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά το βάρος των φορτίων τα οποία διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολούθως στην Αττική, ενώ στις εκφορτώσεις προηγείται η Αττική και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία.