Διαγωνισμός για την Ανατολική Περιφερειακή Οδό Αλεξανδρούπολης

banner-google-news

Προχωρά ο διαγωνισμός για το οδικό έργο που αφορά στην ολοκλήρωση της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη προστιθέμενη αξία για το λιμάνι και την πόλη της Αλεξανδρούπολης, η οποία γίνεται επίκεντρο ενεργειακών και μεταφορικών επενδύσεων λόγω της στρατηγικής της θέσης. ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΕΚΤΕΡ, ΤΕΚΑΛ και ΑΚΤΩΡ διεκδικούν το έργο.

Η Ανατολική Περιφερειακή Οδός με μήκος 3,6 χλμ. θα συνδέει το λιμάνι της πόλης με την Εγνατία Οδό και τον κάθετο άξονα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, κάνοντας πολύ πιο γρήγορη την διακίνηση εμπορευμάτων, ενώ ταυτόχρονα θα ανακουφίζει την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης, που είναι επιβαρυμένη λόγω του λιμανιού. Περιλαμβάνει τυπική διατομή διαχωρισμένης κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα πλάτους 4 μέτρων (συνολικού πλάτους οδοστρώματος 17μ.). Έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως κλειστή οδός με παράπλευρο δίκτυο, με μήκος 3 χλμ. συν 0,6 χλμ. ο συνδετήριος κλάδος με την οδό προς το λιμάνι, 3 ισόπεδους κόμβους και τέσσερις 4 γέφυρες.

Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή πέντε κόμβων, από τους οποίους οι τέσσερις θα είναι ισόπεδοι και ο ένας (στην περιοχή της γέφυρας Μαΐστρου) ανισόπεδος. Θα κατασκευαστούν επίσης δύο υπόγειες διαβάσεις πεζών στο δρόμο της Παλαγίας και του Άβαντα.

Το αντικείµενο του έργου «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης» αφορά την κατασκευή της ανατολικής περιφερειακής οδού της Αλεξανδρούπολης, του συνδετήριου κλάδου µε το λιµάνι Αλεξανδρούπολης και του κόµβου σύνδεσης µε τον κλάδο προς Εγνατία Οδό.

Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαµβάνονται:

  • τα µεγάλα και µικρά τεχνικά έργα (άνω διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης)
  • οι εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης,
  • οι εργασίες σήµανσης- ασφάλισης
  • οι εργασίες ηλεκτροφωτισµού κόµβων, γεφυρών κ.λ.π.
  • οι εργασίες επένδυσης πρανών µε φυτική γη και υδροσποράς τους
  • οι εργασίες Ο.Κ.Ω.

Tα έργα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν το 2022 και θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2024 καθώς έχουν διάρκεια 24 μήνες. Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Autovision New