Απαγόρευση εισόδου στη Βουλγαρία για όποιον προέρχεται από το Ην. Βασίλειο

banner-google-news

Στις 20 Δεκεμβρίου 2020, ο υπουργός Υγείας της Βουλγαρίας εξέδωσε την απόφαση 720 / 20.12.2020, για την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας όλων των προσώπων, που ταξιδεύουν από σημείο αναχώρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, για όλα τα σημεία διέλευσης των συνόρων με αεροπορικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές από 00:00 στις 21.12. 2020 έως 31.01.2021.

Το σημείο αναχώρησης είναι η χώρα από την οποία αναχωρεί το άτομο, ανεξάρτητα από τη διαμονή που σχετίζεται με τη διέλευση του από άλλες χώρες κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του.

Η απαγόρευση δεν θα ισχύει μόνο για Βούλγαρους πολίτες και άτομα με το καθεστώς μόνιμης ή μακροχρόνιας διαμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία κατά την άφιξη στο έδαφος της χώρας θα υποβληθούν σε καραντίνα για περίοδο 10 ημερών.

Οι διεθνείς οδηγοί δεν εξαιρούνται από αυτήν την απαγόρευση.