Προσωρινή αναστολή λειτουργίας και των δημοσίων ΚΤΕΟ

Μετά την προσωρινή διακοπή στη λειτουργία των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, αναστέλλεται προσωρινά λόγω κορωνοϊού και η λειτουργία των δημοσίων ΚΤΕΟ για το χρονικό διάστημα από 23 έως και 31 Μαρτίου 2020.

Η απόφαση που υπογράφει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του COVID-19.

Στα Δημόσια ΚΤΕΟ θα εξακολουθούν να διενεργούνται οι τεχνικοί έλεγχοι για τα φορτηγά και τα λεωφορεία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), που λαμβάνουν χώρα εντός της περιόδου από 16-3-2020 έως και 30-4-2020.

Με την απόφαση, καλούνται οι αρμόδιες Περιφέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχει επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο) στο σύνολο της επικράτειας, πλην αυτών που διαθέτουν εγκεκριμένη–αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ενδεχόμενη παράταση του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην απόφαση για τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ επισύρει αντίστοιχη παράταση απαγόρευσης λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, προκειμένου να διασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ