Ανανέωση άδειας οδήγησης/ΠΕΙ οδηγών: προτεραιότητα στις διεθνείς οδικές μεταφορές

banner-google-news

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης, κατά το δυνατόν, των συνεπειών του προβλήματος αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών οδήγησης και δεδομένου ότι η προσωρινή άδεια οδήγησης παρέχει το δικαίωμα οδήγησης μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας, η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών ενημερώνει τις υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ, έως ότου εξομαλυνθεί η κατάσταση, να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις για ανανέωση άδειας οδήγησης ή/και ΠΕΙ οδηγών που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές.

Εγκύκλιος