Ανάκληση 304 αυτοκινήτων Mitsubishi L200

SHELL RIMULA PETROPOULOS 728×90

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των αυτοκινήτων MITSUBISHI στην Ελλάδα, εκτελεί ανάκληση αυτοκινήτων µάρκας Mitsubishi τύπου L200 µε κωδικό µοντέλου KK0T & KL0T.


Η ανάκληση αφορά σε 304 οχήµατα, µε έτος κατασκευής 2016. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριµένο αριθµό οχηµάτων ενδέχεται οι ήλοι που συγκρατούν τα πλαστικά καλύµµατα των πλευρικών σκαλοπατιών να οξειδωθούν και να σπάσουν, µε αποτέλεσµα τα πλαστικά µέρη να αποκολληθούν από την θέση τους.


Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.


Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία Mitsubishi για να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 795 µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή µέσω e-mail στη
διεύθυνση:
info@saracakis.gr.

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ