Ανάκληση 198 αυτοκινήτων Ford Ranger

Ανάκληση 198 αυτοκινήτων Ford Ranger
SHELL RIMULA PETROPOULOS 728×90

H Ford Motor Hellas, Γενικός Εισαγωγέας των αυτοκινήτων Ford στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα βελτίωσης προϊόντος των αυτοκινήτων Ford  Ranger.

Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά σε
198 αυτοκίνητα, που παρήχθησαν από 11/7/2018 µέχρι 15/10/2019. Σύµφωνα µε τον Κατασκευαστή, σε ορισµένα οχήµατα Ranger µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων, υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστεί βλάβη λειτουργίας των γραναζιών της αντλίας λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων. Σε µια τέτοια απίθανη περίπτωση, θα µπορούσε να προκληθεί απώλεια πίεσης του υδραυλικού λαδιού στο κιβώτιο ταχυτήτων και απώλεια κινητήριας ισχύος του οχήµατος. Εάν χαθεί η κινητήρια ισχύς εξαιτίας µειωµένης πίεσης, το όχηµα δεν θα µπορέσει πλέον να κινηθεί. Ο οδηγός µπορεί να αντιληφθεί ασυνήθιστο θόρυβο ή µειωµένη απόδοση του οχήµατος πριν από τη βλάβη. Όλα τα άλλα κρίσιµα συστήµατα όπως το τιµόνι, τα φρένα και το σύστηµα προστασίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά πριν και µετά την απώλεια της κινητήριας ισχύος.

Τα επηρεαζόµενα οχήµατα πρέπει να αναβαθµιστούν µε νέο λογισµικό διαχείρισης κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων. Μέχρι αυτή την στιγµή δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρείας Ford Motor Hellas κανένα ατύχηµα, το οποίο να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ενηµέρωση των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχηµάτων, µέσω προσωπικής επιστολής, ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτηµένους Επισκευαστές Ford για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι – ιδιοκτήτες παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν µε το ∆ίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών Ford.

Διαβάστε το περιοδικό online ή κατεβάστε το στη συσκευή σας!

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ