Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου στηρίζει νέους φοιτητές με τρεις υποτροφίες

banner-google-news

Τρεις υποτροφίες για νέους φοιτητές/φοιτήτριες από τους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας και Πιερίας, για την κάλυψη του βασικού κόστους διαβίωσης του πρώτου έτους των σπουδών τους, θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε απόφοιτους Ελληνικών Δημόσιων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ που έχουν εισαχθεί μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και θα αποδοθούν στους επιτυχόντες/επιτυχούσες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στην Περιφερειακή τους Ενότητα σε μία από τις ακόλουθες Σχολές/Τμήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου:

∙ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ∙ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ∙ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών ∙ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ∙ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Τα ονόματα των τριών επιτυχόντων θα υποδειχθούν στην Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ΥΠΑΙΘ, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, με τις οποίες έχουν συναφθεί σχετικά Μνημόνια Συνεργασίας.

Piaggio Porter

Η κάθε υποτροφία, αξίας € 7.000 θα κατατεθεί στους λογαριασμούς των επιτυχόντων φοιτητών με την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο. Ως μοναδική προϋπόθεση για την απόδοση του ποσού των ανωτέρω υποτροφιών τίθεται η μη λήψη από τους επιτυχόντες φοιτητές για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος οποιασδήποτε άλλης υποτροφίας από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Autovision New