ACEA: Κοινό κάλεσμα για ασφαλείς χώρους στάθμευσης των φορτηγών

banner-google-news

Νέα πρότυπα για ασφαλείς χώρους στάθμευσης φορτηγών στην Ευρώπη αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξασφαλίσει καλές συνθήκες ανάπαυσης για τους Ευρωπαίους οδηγούς φορτηγών.  Ωστόσο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να απελευθερωθεί από τον άνθρακα ο τομέας των οδικών μεταφορών για να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα το 2050, τα πρότυπα που προτείνει η Επιτροπή δεν λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες ρυμουλκούμενων με ψύξη, και τις μελλοντικές ανάγκες των φορτηγών μηδενικών εκπομπών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) ένωσε τις δυνάμεις της με 28 άλλους ενδιαφερόμενους -από περιβαλλοντικές ΜΚΟ έως φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών- για να γράψει μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ και να εκφράσει αυτές τις ανησυχίες.

Στην επιστολή αυτή τονίζεται ότι  για να απελευθερωθεί ο άνθρακας στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και να μειωθεί δραστικά η ατμοσφαιρική ρύπανση, τα φορτηγά θα πρέπει να ηλεκτροδοτηθούν, είτε με μπαταρίες είτε με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου. Επομένως, οι υποδομές φόρτισης και ανεφοδιασμού θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά μήκος των αυτοκινητόδρομων. Και τα πρώτα βήματα θα πρέπει να γίνουν ήδη από σήμερα.

Επιπλέον, το 95% του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε ρυμουλκούμενα με ψύξη στην Ευρώπη είναι εξοπλισμένο με βύσμα, αλλά δεν μπορεί να φορτίσει ή να λειτουργήσει με ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια των χρόνων ανάπαυσης, λόγω έλλειψης υποδομής. Tο ψυγείο μπορεί να αλλάξει από λειτουργία ντίζελ σε ηλεκτρική λειτουργία αν συνδεθεί σε δίχτυ 400V όταν είναι σταθμευμένο.

Αν εξοπλιστούν όλοι  οι χώροι στάθμευσης με πρόσβαση σε ηλεκτρικό βύσμα για ηλεκτρική ψύξη, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 69% CO2, 93% NOx και 96% εκπομπών PM ανά καθαρή ώρα λειτουργίας.

Αυτό θα βελτιώσει επίσης την ποιότητα των υποχρεωτικών περιόδων ανάπαυσης των οδηγών, λόγω σημαντικής μείωσης του θορύβου και των κραδασμών, όταν οι κινητήρες ντίζελ είναι απενεργοποιημένοι.

Πιστεύουμε, τονίζει η  ACEA (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), ότι τα πρότυπα που συζητούνται επί του παρόντος για ασφαλείς χώρους στάθμευσης είναι ευκαιρία που δεν μπορεί να χαθεί για να ξεπεραστούν τα ζητήματα που αναφέρονται παραπάνω και να τα ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρώπης.

Προτείνουμε επομένως να συμπεριληφθούν οι ακόλουθες πτυχές σχετικά με τα πρότυπα για ασφαλή στάθμευση:

  • Αξιολόγηση της υπάρχουσας χωρητικότητας δικτύου: Όλοι οι επιχειρηματίες των χώρων στάθμευσης που ζητούν χρηματοδότηση και πιστοποίηση από την ΕΕ θα πρέπει να αξιολογήσουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα δικτύου, για προσθήκη νέου φορτίου στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για τη διευκόλυνση της μελλοντικής ανάπτυξης υποδομής φόρτισης ή την επιτόπου παραγωγή υδρογόνου και θα επιτρέψει τον καλύτερο προγραμματισμό των μελλοντικών αναγκών. Οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο http://www.eu-parking.eu/ ώστε είναι εύκολα προσβάσιμο σε όσους  θα ήθελαν να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες.
  • Βελτιστοποίηση ανά τοποθεσία για τους νέους χώρους στάθμευσης: Για τον περιορισμό του κόστους στο μέλλον, θα πρέπει να προτιμάται η πλησιέστερη εγγύτητα με το δίκτυο μέσης τάσης, όταν αποφασίζονται οι θέσεις των νέων χώρων στάθμευσης που θα δημιουργηθούν (100.000 θέσεις στάθμευσης).
  • Plug-in σταθμοί για ρυμουλκούμενα με ψύξη: Ζητάμε να εγκατασταθεί μία υποδοχή ανά 10 θέσεις στάθμευσης για ρυμουλκούμενα με ψύξη (22 kW) σε όλους τους νέους χώρους στάθμευσης, επίσης και σε αυτούς που υποβάλλουν αίτηση στην ΕΕ για αναβάθμιση, πιστοποίηση και χρηματοδότηση. Αυτό θα μειώσει σημαντικά τις εκπομπές CO2, την τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση και θα βελτιώσει την ποιότητα των χρόνων ανάπαυσης για τους οδηγούς.

Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης για ρυμουλκούμενα με ψύξη πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεωτικές υπηρεσίες των προτύπων της ΕΕ για ασφαλείς χώρους στάθμευσης φορτηγών.