2,2 δισ. στις Μεταφορές από το ΕΣΠΑ 2021-2027

banner-google-news

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων ύψους 8,1 δισ. ευρώ (από 5,9 δισ. την προηγούμενη προγραμματική περίοδο), σύμφωνα με το τελικό σχέδιο που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στην Κομισιόν το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το νέο ΕΣΠΑ έχει συνολικό προϋπολογισμό 26,1 δισ. ευρώ, από τα οποία, τα 20,9 δισ. είναι η ενωσιακή συμμετοχή και τα 5,3 δισ. η εθνική συνεισφορά. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διακριτά προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με ενισχυμένους πόρους, για την πολιτική προστασία, τη δίκαιη μετάβαση (αφορά τις λιγνιτικές περιοχές), το πρόγραμμα Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια καθώς και νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, εκτός από τα 13 ΠΕΠ, σημαντικές επενδύσεις με κοινοτική χρηματοδότηση προβλέπονται στα τομεακά προγράμματα, ως εξής:

  • Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή: 4,1 δισ.
  • Ανταγωνιστικότητα: 3,8 δισ.
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή: 3,6 δισ.
  • Μεταφορές: 2,2 δισ.
  • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: 1,6 δ δισ.
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: 943 εκατ.
  • Πολιτική Προστασία: 714 εκατ.
  • Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα: 455 εκατ.

 

Autovision New