Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας ΙΑΑ και ΙΑΒ σε φορτηγά δημόσιας χρήσης

banner-google-news

Αποκλειστικά σε φορτηγά δημόσιας χρήσης κάθε κατηγορίας θα χορηγούνται οι συνδυασμοί γραμμάτων ΙΑΑ και ΙΑΒ από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Αυτό ορίζει η υπ’ αριθμ. Γ6/209999/2-8-2021 (ΑΔΑ ΩΤΜΡ465ΧΘΞ-4ΡΛ) εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών για την χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας ΙΑΑ και ΙΑΒ σε φορτηγά δημόσιας χρήσης.

Σημειώνεται ότι ειδικά για τους οδικούς μεταφορείς διεθνών μεταφορών, επειδή οι ανωτέρω πινακίδες λόγω έτους κατασκευής δεν φέρουν το διακριτικό σήμα της Ελλάδας ως χώρας ταξινόμησης (GR), θα πρέπει οι ίδιοι να τοποθετήσουν στο πίσω μέρος του οχήματος το αυτοκόλλητο με το σήμα GR [αυτοκόλλητο σε σχήμα έλλειψης με τον κύριο άξονα οριζόντιο που φέρει το σήμα GR με μαύρα γράμματα σε λευκό υπόβαθρο].