Πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου επαγγελµατικών αυτοκινήτων VW Amarok

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία KOSMOCAR A.E., Γενικός Εισαγωγέας των αυτοκινήτων VW στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου επαγγελµατικών αυτοκινήτων VW Amarok.

Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά σε 129 οχήµατα µε 6-κύλινδρο πετρελαιοκινητήρα κατασκευής 2016 – 2017, όπου υπάρχει το ενδεχόµενο ο ελαστικός σωλήνας επιστροφής του υδραυλικού τιµονιού να υποστεί ζηµιά από έναν σφιγκτήρα ή από την επαφή µε µια ακµή του αµαξώµατος. Από τον ελαστικό σωλήνα που έχει υποστεί ζηµιά µπορεί να διαρρεύσει υδραυλικό λάδι και ως αποτέλεσµα να διακοπεί η λειτουργία της υποβοήθησης τιµονιού. Σε δυσµενείς περιπτώσεις ενδέχεται το υδραυλικό λάδι να έρθει σε επαφή µε θερµά εξαρτήµατα του αυτοκινήτου ή να βρέξει τους δίσκους των φρένων. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος ή και πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι κάτοχοι των επηρεαζόµενων οχηµάτων θα ενηµερωθούν γραπτώς ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτηµένους Συνεργάτες Service «VW Επαγγελµατικά» της εταιρείας KOSMOCAR A.E. για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες (τοποθέτηση ενός δακτυλίου / αποστάτη και επανατοποθέτηση του επίµαχου σφιγκτήρα), χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών VW στο τηλέφωνο 210 9981100 από 09.00 – 18.00 καθηµερινά ή στο email: customercare@kosmocar.gr.

728×90 ΚΤΕΟ ΡΕΝΤΗ