Εφαρμογή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική

banner-google-news

Εφαρμογή με τεχνολογία smart cities για κινητά τηλέφωνα που θα δείχνει σε συνθήκες κυκλοφοριακού φόρτου τους πραγματικούς χρόνους των διαδρομών, ώστε ο οδηγός να επιλέγει άλλη, με λιγότερη κίνηση, δημιούργησε η Περιφέρεια Αττικής.

Η προτεινόμενη λύση θα ενσωματώνει δεδομένα (FCD) τα οποία θα παρακολουθούνται προκειμένου να υπολογίζουν χρόνους διαδρομής με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου για τη διευκόλυνσή τους στην επιλογή διαδρομών και την αποσυμφόρηση κορεσμένων διαδρομών. Με τη συλλογή των δεδομένων από τα FCDs θα είναι εφικτή η οπτικοποίηση των διαδρομών με συμφόρηση καθώς και των χρόνων διαδρομής, έτσι ώστε να μπορoύν να γίνουν σχετικές μετρήσεις καθώς και προσαρμογή μέσω διαδρομών, καλύπτοντας περισσότερες από μία διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β.

Μέσω της εφαρμογής αυτής οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν διαδρομές είτε προσθέτοντας τις συντεταγμένες κάθε σημείου ενδιαφέροντος είτε επιλέγοντας τα σημεία στον χάρτη, και εντός ελάχιστων λεπτών οι διαδρομές θα τροφοδοτούνται με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστορικά δεδομένα και θα είναι εφικτό να γίνει συνδυασμός διάφορων δεδομένων από διάφορα σημεία και να διερευνηθούν τυχόν προβλήματα, έτσι ώστε να διερευνηθούν τα αίτια που τα προκάλεσαν. Η εφαρμογή θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τις ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, που ρυθμίζονται από τους συγκοινωνιολόγους του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Autovision New